Kan man straffes for spirituskørsel, hvis promillen stammer fra en dessert med højt romindhold?

Mit spørgsmål er vedr. spirituskørsel. Spirituskørsel kan straffes både i færdselsloven og straffeloven. Færdselsloven § 53 er en bestemmelse for, hvornår man kan straffe for spirituskørsel. Udgangspunktet i "særlovene" er, at handlingen skal kunne tilregnes som mindst uagtsomt.

Hvad stiller man op med en situation, hvor en person bliver stoppet af politiet med en promille lige over grænsen. Men er helt uvidende om sin påvirkelse, idet han f. eks havde spist en dessert hos sin ven, hvori der var et meget højt romindhold.

I denne situation kan det jo ikke siges at være uagtsomt.

Svar:

Som udgangspunkt straffes spirituskørsel kun efter færdselsloven.

I enkelte situationer straffes der også for overtrædelse af straffeloven, f.eks. uagtsomt manddrab - overtrædelse af straffeloven § 241 hvor spirituskørsel anses for skærpende omstændighed så strafferammen er indtil fængsel i 8 år.

Det er ikke sikkert at man bliver straffet for spirituskørsel (det hedder det nu fra 0,5 promille, promillekørsel er som begreb afskaffet) hvis omstændighederne ved spisning af desserten vurderes til at vedkommende ikke burde have fået mistanke om at der var så meget rom i denne.

Jeg tror dog desværre at vedkommende bliver dømt fordi retten vil være af den opfattelse at vedkommende burde have fået mistanke om at der var meget rom i desserten.

Hvis der samtidig er drukket alkohol dog ikke nok til at få promillen op på over 0,5 bliver vedkommende sandsynligvis dømt.

Der er få domme om uagtsomhed i relation til en målt promille, f.eks. en landsretsdom fra 1987, hvor en person blev dømt for spirituskørsel, selv om en stor del af promillen blev anset for at være opnået gennem indåndingsluften (lakeringsarbejde) men vedkommende havde også drukket flere øl.

Problemet med disse sager er at opfindsomheden for at undgå straf for spirituskørsel er stor men kan man bevise at man har spist en dessert uvidende om (heller ikke mistanke) at der ikke kun var en ubetydelig mængde spiritus i den så skal man frifindes for spirituskørsel – specielt hvis promillen kun lige er over 0,5, så det er troværdigt at vedkommende ikke kunne mærke at han/hun var påvirket af spiritus.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk