Har jeg pligt til at arbejde palmesøndag, når dette er i strid med lukkeloven?

Jeg er ansat i et stort indkøbscenter. Bestyrelsen har besluttet, at vi skal holde åbent søndag den 1 april. Dette er imidlertid Palmesøndag, som ifølge fakta om Danmark er en helligdag.

Loven fastslår, at såfremt den første søndag i måneden er en helligdag, må vi ikke holde åbent. Overtrædelse af lukkeloven kan medføre en bøde.

Centerbestyrelsen fastholder efter at flere små butikker har klaget at vi skal holde åbent. 

Har jeg bare at møde på arbejde, eller kan jeg holde fri?

SVAR:

Du skal møde på arbejde!

Det er korrekt, at der efter lov om detailsalg fra butikken ikke må holdes åbent den første søndag i en måned, "hvis en sådan søndag falder på en helligdag eller grundlovsdag".

Palmesøndag er ikke en helligdag efter lov om detailsalg, men det er følgende dage: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 2. pinsedag, Store Bededag, Kr. himmelfartsdag samt 1. og 2. juledag. 

Selv om butikken skulle overtræde reglerne og holde åben på en egentlig helligdag, kan du ikke bruge det til at nægte at arbejde, da det er indehaveren, der overtræder loven ved at holde åbent - og derfor indehaveren der kan straffes med en bøde.Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk