Har jeg pligt til at arbejde palmesøndag, når dette er i strid med lukkeloven?

Jeg er ansat i et stort indkøbscenter. Bestyrelsen har besluttet at vi skal holde åbent søndag den 1 april. Dette er imidlertid Palmesøndag, som ifølge fakta om Danmark er en helligdag.

Loven fastslår at såfremt den første søndag i måneden er en helligdag, må vi ikke holde åbent. Overtrædelse af lukkeloven kan medfører en bøde.

Centerbestyrelsen fastholder efter at flere små butikker har klaget at vi skal holde åbent. 

Har jeg bare at møde på arbejde, eller kan jeg holde fri.?

SVAR:

Det er korrekt, at der efter lov om detailsalg fra butikken ikke må holdes åbent den første søndag i en måned, "hvis en sådan søndag falder på en helligdag eller grundlovsdag". 

Men det kan du ikke bruge til at nægte at arbejde, da det er indehaveren, der overtræder loven ved at holde åbent - og derfor indehaveren, der kan straffes med en bøde.

I stedet kan du måske forhindre centret i at overtræde loven ved at tippe historien - "Stort butikscenter er ligeglad med loven" - til dagpressen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund