Er det strafbart at opfordre til at bryde loven?

Vi har haft en voldsom diskussion om følgende:

Er det strafbart, offentligt på skrift, at opfordre til at bryde nogen lov ?

I så fald hvilken lov paragraf bryder man så?

Svar:

Der findes ingen regler, der gør det strafbart at opfordre til at overtræde alle slags love. 

Men der findes regler, der gør det strafbart at opfordre til forbrydelse, fx opfordre til at overtræde en lang række af straffelovens regler. Det gælder  fx straffelovens § 136 stk. 1:

"Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund