Kan jeg kræve erstatning for finansieringsomkostningerne?

Købte en passat for 2 måneder siden, og var så uheldig at blive påkørt bagfra på motorvejen, med det resultat at bilen blev erklæret totalskadet. 

Jeg gav 175.000 inkl. levering og efter en masse diskussion med taksator fik jeg 175.000 i erstatning.

Mit spørgsmål er, at da jeg købte bilen, finansierede jeg denne, og når forsikringen har afregnet med finansieringsselskab, står jeg og har mistet 12.000 kr. i låneomkostninger. Det er jeg selvfølgelig ikke glad for, da jeg skal ud og have en anden bil, ligeledes finansieret.

Skal jeg bare sige ok, det var ærgerligt eller kan jeg gøre krav på dækning af finansieringsomkostningerne nogen steder?

SVAR:

Jeg mener ikke du er berettiget til, at kræve finansieringsomkostninger betalt af dit eget forsikringsselskab, se denne her afgørelse fra Forsikringsankenævnet:

Kendelse af 18.08.1997 fra Forsikringsankenævnet:  F, der havde kaskoforsikring i Lærerstandens Brandforsikring, påstod selskabet tilpligtet at udbetale 4.994 kr. til dækning af finansieringsomkostninger i forbindelse med totalskade af den forsikrede bil. F havde oplyst, at den nu totalskadede bil var købt på kredit, og at det i forbindelse med køb af en ny bil var nødvendig at oprette en ny kontrakt med heraf følgende omkostninger. Selskabet havde afvist klagerens krav under henvisning til, at det i forsikringsbetingelserne var anført, at kontanterstatning fastsættes til det beløb, et tilsvarende køretøj med samme alder og stand ville koste mod kontant betaling. Nævnet fandt ikke, at F's finansieringsomkostninger var dækket af forsikringen.

Nu skriver du ikke noget om omstændighederne omkring uheldet, men jeg går ud fra at den bilist, som påkørte dig er den ansvarlige skadevolder, hvorfor du som udgangspunkt ikke er afskåret fra at kræve yderligere tab erstattet af ansvarsforsikringsselskabet. Men også der må jeg nok skuffe dig, idet retspraksis peger i retning af, at finansieringsomkostninger ikke erstattes.

Se denne dom:

FED 1998.580 VLD:  A, som havde modtaget erstatning for totalskadet bil fra egen kaskoforsikring, var ikke afskåret fra at kræve yderligere erstatning fra skadevolders ansvarsforsikring. Erstatningen blev fastsat til det beløb, A på skadetidspunktet kunne have købt en tilsvarende bil for, men omfattede ikke finansieringsomkostninger.

Med venlig hilsen

advokat Thomas Refning Poulsen, 

Søndergade 18 A,

7400 Herning

www.refning.dk