Har min kæreste ret til fuld løn under ferie i 2006?

Min kæreste er ansat d. 20.4 2005 i et firma som funktionær. 

Hvordan er reglerne for hans ferie i år ? 

Har han ret til fuld løn under ferie ?

Svar:

Din kæreste er omfattet af ferieloven. 

Det betyder, at han i indeværende ferieår - hvor ferien er optjent i 2004 - skal anvende sit feriekort, når han holder ferie. 

I næste ferieår - som starter 1/5-06 til 30/4-07 - har din kæreste på baggrund af sin nuværende beskæftigelse optjent 8 mdr. x 2.08 dag = 16,64 dages ret til ferie med løn. Resten må han holde med feriekort fra tidligere arbejdsgiver henholdsvis feriedagpenge fra A-kassen, hvis han har været ledig.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk