Hvordan beregnes min månedsløn, når jeg har holdt 11 dages ferie, som jeg selv skal betale?

Jeg har fast månedsløn og har i en måned holdt 11 dages ferie, som jeg selv skulle betale (feriekonto).

Hvorledes beregnes den resterende månedsløn ?

Svar:

Din arbejdsgiver er efter ferielovens § 8, stk. 2  berettiget til at foretage et fradrag med 4,8 % af månedslønnen pr. dag, du har afholdt ferie. 

Jeg går ud fra, at de 11 dage er "rene" feriedage, og at du ikke heri har medtaget eks. lørdage og søndage. 

Fradraget udregnes herefter således: Månedsløn x antal feriedage x 4,8 %.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk