Mister min mand sit danske kørekort, når han har fået kørselsforbud i Tyskland på grund af spirituskørsel?

Min mand har lige fået brev om i dag at han har foreløbigt kørselsforbud i Tyskland (færdselsuheld uden personskade med 1.5 promille), udover at det er dumt gjort af ham,- har vi et par spørgsmål,- 

Får det danske politi besked - det står der ikke noget om i brevet. Kørekortet var med tilbage med en seddel på. 

Vi har betalt bøde i Tyskland, kan han hvis det danske politi får det at vide, blive straffet med bøde og tab af kørekort herhjemme også?

Svar:

Hvis det danske politi får oplysning om fradømmelsen i Tyskland (kørselsforbud), så mister din mand også kørekortet i DK.

Han får ikke nogen dansk bøde for kørslen i Tyskland.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk