Har man pligt til at oplyse om en psykisk lidelse under en ansættelsessamtale?

Er en person med psykiske lidelse forpligtet til at oplyse om sygdommen i forbindelse med en ansættelsessamtale ?

SVAR:

I henhold til helbredsoplysningsloven skal en medarbejder enten på forespørgsel eller af egen drift oplyse arbejdsgiver om sygdomme, der har væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. 

Fortielse vil efter omstændigheder kunne berettige til opsigelse eller bortvisning.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk