Kan kommunen nægte mig kontanthjælp, når jeg må afslå aktiveringsjob, da jeg ikke kan få passet mine børn?

Kan kommunen nægte mig min kontanthjælp, når jeg står med to børn, der skal have noget at leve af samt et tag over hovedet?

Jeg har afvist en børnehaveplads til mit ældste barn, som lige er stoppet i vuggestuen, hvor det mindste barn stadig går. Jeg afviste pga. store geografiske spredninger på pasningsstederne og mit aktiveringsjob.

Nu har kommunen ikke en anden plads til mit barn, og da jeg ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, ja så siger kommunen at jeg ikke er berettiget til kontanthjælp!

Jeg har fået besked på at sende en ansøgning om hjælp til mad til mine børn. Men jeg kan først få hjælp til 01.02.05!

Jeg får børnebidrag fra børnenes far, men det kan slet ikke række, og jeg har ingen andre der kan hjælpe mig!

Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre!

SVAR:

Ja det er faktisk korrekt, at du kan nægtes hjælp. 

En gyldig grund til ikke at lade sig aktivere er at man ikke har pasningsmulighed til sine børn. Du har efter det oplyste fået tilbudt en pasningsmulighed men har valgt ikke at bruge den. Dermed betragtes det ikke som en gyldig grund til ikke at stå til rådighed.

I øvrigt har kommunen tilsynet med de børn, der lever og opholder sig i kommunen. Det medfører at kommunen skal tage affære hvis børnene er udsat for omsorgssvigt. Det vil dine børn være, hvis du ikke kan forsørge dem.

Jeg synes dog at du skal bede om en skriftlig afgørelse og påklage denne til det sociale nævn. Det kan jo være nævnet synes det er en rimelig grund, at der er stor geografisk spredning mellem pasningsstederne.

Med venlig hilsen 

Frank Viberg-Holde