Er det korrekt, at min hustrus dagpenge reducerer min kontanthjælp?

Jeg modtager for tiden kontanthjælp efter § 11 og 25 i Lov om aktiv socialpolitik. Jeg er fyldt 60 år, er ikke efterlønsberettiget og er gift.
Min hustru får p.t. arbejdsløshedsdagpenge og kan om 3 år gå på efterløn.

Mit problem er at kommunen modregner min hustrus dagpenge i kontanthjælpsberegningen, hvilket får den konsekvens at vores samlede indtægt pr. måned i gennemsnit udgør:
Ægtefældes dagpenge    kr. 13.888
- beregnet kontanthjælp     - 8.409
Til modregning               kr. 5.479
Resultatet bliver herefter kr. 13.888 + kr. (8.409 - 5.479) = i alt kr. 16.818 ( eller 2 x 8.409).

Kommunen har oplyst mig, at hvis min hustru går på efterløn, vil der ikke finde modregning af efterlønnen sted. Dette vil betyde, at vi til den tid i givet fald vil kunne have en samlet indtægt pr. måned på efterløn kr. 11.388 + min kontanthjælp kr. 8.409 = i alt kr. 19.797 eller kr. 2.979 mere end i dag.
Det er da ikke rimeligt, men er det i overensstemmelse med Lov om aktiv socialpolitik??

Jeg tror, at kommunen betragter arbejdsløshedsdagpenge som alm. indtægt. Jeg mener jo at dagpenge, der underkastet statens lovgivning og som fastsættes og styres af staten, er at betragte som en overførselsindkomst og en offentlig forsørgelsesydelse ligesom efterløn.

SVAR:

Det er faktisk korrekt, som kommunen administrerer aktivloven. Der er forskel på arbejdsløshedsdagpenge og efterløn. Den der modtager arbejdsløshedsdagpenge har selv været ude for ændringer i sine forhold, hvilket efterlønsmodtageren ikke har. Man kan sige, at det er selvvalgt at være efterlønsmodtager. Arbejdsløshedsdagpenge er ikke en offentlig forsørgelsesydelse. Det er en forsikringsydelse. Det kan man også sige at efterløn er, men forskellen er at man skal levere en modydelse.

Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på arbejdsløshedsdagpenge, hvilket man ikke skal på efterløn.

Det fremgår af vejledningen til aktivloven punkt 92:

Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 (dvs. kun den ene har været ude for ændringer i sine forhold), og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse, beregnes der ikke hjælp til denne ægtefælle. Det betyder, at der kun udmåles hjælp til den ægtefælle, der er berettiget til hjælp (kombinationsægtepar).
En offentlig forsørgelsesydelse er f.eks. folkepension, førtidspension, SU, orlovsydelser efter lov om orlov, efterløn, overgangsydelse og den særlige hjælp til asylsøgere efter § 28.
Kommunen skal ikke beregne hjælp til den ægtefælle, som er under uddannelse, selvom den pågældende har opbrugt sin SU eller af formelle grunde ikke kan få SU, jf. § 12, stk. 2, som er omtalt under pkt. 55.
Hvis den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, selv har været ude for ændringer i sine forhold, der berettiger til hjælp efter § 11, beregnes der hjælp til begge ægtefæller. Dette vil være tilfældet, hvis den pågældende modtager f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, revalideringsydelse eller sygedagpenge.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde