Kan jeg få fuld løn i 3 måneder under fritstilling, hvis jeg får nyt arbejde i opsigelsesperioden?


Jeg har fået en aftale med min nuværende arbejdsplads om, at de siger mig op pr. 30. nov. Jeg bliver så fritstillet og får løn 3 måneder frem (opsigelsesperioden). 

Mit spørgsmål er nu: Hvis jeg siger ja til et kortvarigt vikariat (eller en fast fuldtidsstilling) hos en ny arbejdsgiver i opsigelsesperioden - har jeg så stadig ret til fuld løn fra min nuværende arbejdsgiver i de 3 måneder?

SVAR:

Ja - hvis du er ubetinget fritstillet, og opsigelsesvarslet ikke er længere end 3 måneder, kan der ikke modregnes evt. løn fra en anden arbejdsgiver i fritstillingsperioden.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk