Skal jeg oplyse om min sygdom i ansættelsessamtale?

For 4 måneder siden fik jeg stillet en sclerose-diagnose, efter at have lidt af nogle øjenforstyrrelser i et par år.

Jeg er ikke synderligt plaget af sygdommen, men desværre kan man ikke sige noget om det fremtidige sygdomsforløb.

Ved eventuel jobsøgning skal jeg så oplyse om sygdommen? (ingen sygedage indtil videre pga sygdommen)

SVAR:

Funktionærloven har en bestemmelse, der regulerer forholdet, nemlig § 5, som lyder således:

§ 5. Bliver funktionæren på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald for funktionæren, medmindre han under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller han ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet, at han led af den pågældende sygdom.

Efter min opfattelse bør du oplyse om din sygdom af egen drift i forbindelse med en ansættelsessamtale, da det må forventes, at din sygdom kan få indflydelse på din arbejdsevne. Du kan jo samtidigt oplyse, at du hidtil ikke har haft nogen sygedage.

Hvis du havde grund til at tro, at sygdommen var helbredt, ville du ikke have pligt til at oplyse herom.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg