Kan båndet telefonsamtale anvendes som bevis i retten?

Det er lovligt at bånde en telefonsamtale, som man selv deltager i. Det har I oplyst mig om tidligere. Nu er spørgsmålet:

Er en sådan båndet samtale gyldigt bevismateriale i en retssag?

Skal det fremgå, at modparten er vidende om, at samtalen blev båndet, for at det er gyldigt bevis i retten?

Svar:

Båndoptagelsen kan godt med rettens tilladelse benyttes som bevis, selv om modparten ikke var bekendt med, at samtalen blev optaget på bånd.

Dette er fastslået i denne kendelse afsagt af Østre Landsret i 2003:

UfR 2003.2616 ØLK: S, der var sagsøgt til betaling af 51.722 kr. til VVS-firma, fik tilladelse til at fremlægge båndoptagelse af telefonsamtale, da det ikke kunne fastslås, at fremlæggelsen var uden betydning for sagen. Den omstændighed, at optagelsen var foretaget uden at modparten var bekendt hermed, kunne ikke i sig selv føre til at fremlæggelsen burde afskæres.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus