Hvad er straffen, hvis jeg kører bil, selv om jeg har fået mit kørekort frakendt?

Jeg har fået frakendt kørekortet i 2 år på grund af spirituskørsel med en promille på 1.67.

Mit spørgsmål er:

Hvad er straffen, hvis jeg kører uden kørekort, og hvad med forsikringen, hvis jeg laver en skade, hhv er involveret i et uheld, hvor jeg er uden skyld

Svar:

Straffen er ganske klar:

  1. gang : Bøde
  2. gang : 14 dages fængsel
  3. gang : 20 dages fængsel
  4. gang : 30 dages fængsel

Ovennævnte er kun gældende, hvis der ikke er tale om promille- eller spirituskørsel eller andet skærpende.

Der kan også blive tale om at konfiskere bilen ved flere overtrædelser.

Hvis du er uden skyld i et uheld, skal modpartens forsikringsselskab betale for skaderne uanset om du er frakendt førerretten.

Hvis du er skyld i et uheld kan forsikringsselskabet i visse tilfælde afslå at dække på kaskoforsikringen og eventuelt gøre regres imod dig på ansvarsforsikringen

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk