Har jeg krav på fratrædelsesgodtgørelse efter 23 års ansættelse som bogholder?

Jeg har været ansat  som bogholder i et firma i 23 år. Nu er jeg blevet sagt op med 6 mdrs. varsel pr. 31/10. 

Men da der ikke er noget videre arbejde til mig mere - jeg er timelønnet - har jeg  nu selv sagt op med fratrædelse 31/8. Har jeg evt. ret til fratrædelsesgodtgørelse?

SVAR:

Som bogholder er du omfattet af funktionærloven. Du vil herefter have krav på 3 måneders løn udbetalt som fratrædelsesgodtgørelse, når du fratræder.

Godtgørelsen beskattes efter særlige regler, der fremgår af ligningslovens § 7U. Herefter skal der efter fradrag af AM-bidrag alene ske beskatning for det beløb, der overstiger kr. 8.000,00.

Jeg forudsætter, at beskæftigelsen er har oversteget 8 timer ugentligt.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk