Forældres køb af ejerlejlighed til børn

Kan du oplyse mig om, hvorvidt det er økonomisk gennemførligt for et par forældre at anskaffe en ejerlejlighed for at leje denne ud til et barn? Hvordan er beskatningsreglerne for dette?
 

Svar

Der er  mange forældre, som vælger at købe en ejerlejlighed, som herefter udlejes til et barn, som typisk er studerende.

Forældrene beskattes som udlejere. De skal indtægtsføre en leje, som svarer til, hvad ejerlejligheden kunne udlejes til til trediemand, dvs. en såkaldt objektiv markedsleje. Dette gælder - uanset om barnet ikke skal betale leje eller kun et lavere beløb end markedslejen. Forældrene kan ikke nøjes med at svare ejendomsværdiskat efter de almindelige regler - normalt 1% af den seneste ejendomsvurdering.

Til gengæld kan forældrene i skatteregnskabet fratrække alle driftsudgifter, herunder ejendomsskatter, fællesudgifter til ejerforeningen samt vedligeholdelsesudgifter. Hvis barnet selv var ejer, kunne disse udgifter ikke fratrækkes. Forældrene kan desuden fratrække alle renteudgifter på pantegælden i ejerlejligheden.

Der vil normalt fremkomme er underskud, som kan fratrækkes som negativ kapitalindkomst, dvs. på samme måde som renteudgifter. Forældrene kan få større fordel af underskuddet, hvis de vælger lade udlejningsvirksomheden beskatte efter virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. I så fald kan underskuddet, herunder renteudgifterne, fratrækkes i den personlige indkomst.

Barnet kan ofte få boligsikring til delvis dækning af lejeudgifterne. Det er i den forbindelse uden betydning, at boligen lejes af forældrene.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus