Må kommunen modregne mine feriepenge i min kontanthjælp?

Jeg har 4000 kr. til udbetaling i indeværende ferieår.

Jeg er på kontanthjælp og gik ned på min kommune. Her fik jeg at vide at jeg godt kunne få dem udbetalt, men at de 4000 kr. ville blive trukket i mine ydelser. Er dette rigtigt???

Jeg mener at have læst noget med, at man kan vælge at blive trukket for det antal dage, som der er dage til på feriekortet, hvilket i mit tilfælde er et lavere beløb.

SVAR:

Det er ikke et helt rigtigt svar du har fået af kommunen. Der kan alene fratrækkes i kontanthjælpen for det antal dage, som ferien er beregnet til at dække.

Hvis du f.eks. for dine 4.000 kr i feriepenge ifølge feriekortet skal afholde 10 dages ferie, kan der alene fratrækkes kontanthjælp svarende til 10 dage og ikke beløbet på 4.000 kr.. Kontanthjælpen udmåles pr. dag og beløbet ganges med 10. Dette beløb fratrækkes derefter i kontanthjælpen.

Det følger direkte af lovbestemmelsen i aktivlovens § 32:

Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 29 i lov om social service bliver trukket fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde