Skal jeg tilbagebetale revalidering og kontanthjælp, når jeg får erhvervsevnetabserstatningen udbetalt?

Jeg modtager inden for 4 uger min erstatning for tab af erhvervsevne i forbindelse med en arbejdsskade. 

I denne forbindelse er det jeg er kommet i tvivl, da arbejdsskadestyrelsen skriver at såfremt jeg har modtaget nogen sociale ydelser inden for de sidste 2 år, vil de kontakte kommunen for at høre om disse skal modregnes i min erstatning.

Nu er mit spørgsmål, skal jeg betale hele min revalidering tilbage og min kontanthjælp, som jeg modtog i den tid jeg ventede på et fleksjob??

Jeg håber at I kan hjælpe mig, for jeg er virkelig i vildrede.

Svar:  

Som udgangspunkt har kommunen ret til at modregne (og kræve tilbagebetaling) af revalideringsydelse for en periode, hvor du får løbende erhvervsevnetabserstatning på grund af en arbejdsskade. Det følger af aktivlovens § 59.

Kommunen kan dog kun modregne, hvis din samlede løbende indtægt fra revalideringsydelsen og erstatningen (plus eventuelle andre indtægter) overstiger det, du tjente, inden du kom på revalidering – og i så fald kan der kun modregnes i revalideringsydelsen med et sådant beløb, at din samlede indtægt under revalideringen bliver reduceret til, hvad du tjente, før du kom på revalidering.

Hvis du skal tilbagebetale en del af din revalideringsydelse, vil det ikke kunne overstige det beløb, som du får udbetalt i erhvervsevnetabserstatning for den samme periode, så du vil ikke selv til at skulle have penge op af lommen.

Vedr. kontanthjælp

Du angiver ikke, om din erhvervsevnetabserstatning bliver udbetalt som ét samlet engangsbeløb eller som en løbende ydelse. Når du er på revalidering, vil Arbejdsskadestyrelsen dog stort set altid træffe afgørelse om en løbende ydelse. En erhvervsevnetabserstatning, der udbetales som et engangsbeløb, kan ikke modregnes i kontanthjælp. Det fremgår af aktivlovens § 14.

Loven er ikke helt klar i forhold til, om det samme er tilfældet for løbende erhvervsevnetabserstatninger. Ankestyrelsen har dog tilbage i 2003 tilkendegivet, at der heller ikke kan ske modregning med disse. Din erhvervsevnetabserstatning vil således ikke blive modregnet i kontanthjælpen.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86 13 06 00