Er rideskole ansvarlig for, at en hest har smidt min datter af?

Min datter går til ridning på den lokale rideskole. 

Hun red på en for rideskolen ret ny hest som pludselig sætter i galop og ender med at smide hende af. Det resulterer i brækket hofte, brækket lårbenshals samt flækket kraveben. Lægen mener ulykken vil give varige men omkring hofte/lårben.

Er rideskolen helt uden ansvar i sådan en situation eller bærer den et erstatningsansvar?

SVAR:

Det gør mig ondt at høre om din datters ulykke, og jeg vil opfordre til, at skaden straks anmeldes til eventuel(le) ulykkesforsikring(er), som familien måtte være omfattet af. 

Herudover vil rideskolen kunne ifalde et erstatningsansvar, hvis skolen i relation til at lade din datter ride hesten har handlet uforsvarligt ud fra en almindelig forsigtighedsnorm, der må vurderes individuelt i forhold til en række forskellige faktorer: Hvor gammel er din datter, hvor rutineret en rytter kan hun siges at være, hvem lod hende ride hesten, var hesten på skolen uprøvet osv.... Heroverfor står, at der kan være tale om et hændeligt uheld, som ingen nok så forsigtig rideskole helt kan gardere sig mod.

Denne vurdering er selv for specialister mange gange svær at foretage, hvorfor jeg skal opfordre dig til at kontakte en advokat i dit område, og i den forbindelse sikre dig, at vedkommende har særlig kompetence indenfor erstatningsret.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Ret & Råd, Holbæk