Er der regler for, hvor mange sygefraværsdage man må have?

Jeg skal til sygefraværssamtale på fredag.

Jeg vil i den forbindelse høre om flg.:

- Min arbejdsleder siger, at hun betragter enkeltstående fraværsdage som pjæk. - Må hun dette ??
- Hun vil vide, hvad man fejler og ringer samme dag eller dagen efter man er sygemeldt for at høre, om det er rigtigt at man ikke kan gå på arbejdet, og hvornår man har tænkt sig at komme igen - Må hun dette ??
- Hvad har hun ret til at få af oplysninger omkring mit fravær til denne samtale ??
- Er der regler for hvor mange fraværsdage pga. sygdom man må have, eller bestemmer virksomheden selv?

Jeg har over 8 mdr. haft 6 sygeperioder på i alt ca 12 dage

SVAR:

Din arbejdsgiver må ikke beskylde dig for pjækkeri, men der er intet til hinder for, at hun kontakter dig under sygdom for at forhøre sig om, hvor lang tid sygdommen kan forventes at vedvare. Dette skyldes, at din arbejdsgiver har et behov for at kunne tilrettelægge arbejdet, når du må undværes grundet sygefravær.

Hvis din arbejdsleder imidlertid er i tvivl om, at dit fravær skyldes sygdom må hun henvises til at bede om en lægeerklæring, der efter overenskomst blandt de praktiserende læger dog først udstedes på sygdommens 4. dag. Jeg går ud fra, at der for dig gælder særlige procedurer for anmeldelse af sygdom eksempelvis regler om sygefravær i en personalehåndbog.

Herudover kan jeg henvise dig til at tages spørgsmålet op med en tillidsmand eller fællestillidsmand på arbejdspladsen eller hvis du er medlem af en faglig organisation så denne.

Der gælder ikke særlige regler for omfanget af tilladeligt fravær, men jo længere tids anciennitet du har i stillingen, desto længere sygefravær vil arbejdspladsen som hovedregel skulle acceptere. Hvis der dog er tale om meget klatfravær er der dog grænser for, hvor meget din arbejdsgiver skal tolerere..

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk