Hvordan aflønnes provisionslønnet funktionær under sygdom?

En funktionær er aflønnet med fast løn plus provision, hvordan skal vedkommende aflønnes under sygdom??

Jeg har ikke kunnet finde svaret i funktionærloven

SVAR:

Der skal betales "fuld sædvanlig løn", dvs. således at der anlægges en gennemsnitsbetragtning over den tidligere udbetalte provision - medmindre der er tale om et så kortvarigt sygeforløb, at funktionæren kan opnå den samme provision som ellers ved f.eks. at flytte sine kundemøder til andre tidspunkter.

Løn under sygdom er beskrevet i funktionærlovens § 5. Af § 9  stk. 3 fremgår det desuden, at ydelsen efter bl.a. § 5 for en provisionslønnet skal beregnes på grundlag af den provisionsindtægt, som funktionæren antagelig ville have oppebåret, såfremt han ikke havde været syg. Efter fast praksis lægges der i de tilfælde vægt på en gennemsnitsbetragtning.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk