Hvad siger loven om trusler via SMS?

Hvad siger lovgivningen om trusler over mobiltelefonen (SMS)? 

Er der et sted man kan læse om dette? 

Svar:

Lovgivningen siger ikke noget specielt om trusler via SMS.

Man kan straffes for at true over telefonen, i brev, e-mail, SMS, o.s.v. og naturligvis direkte over for vedkommende. Det er uden betydning hvilket middel der anvendes - blot man havde til hensigt at vedkommende (forurettede) fik kendskab til truslen.

Ofte er der problemer med at bevise, at der er truet, og ved SMS er der det specielle, at teleselskaberne i 3 år skal gemme opkaldslisterne og det derfor kan bevises, om der er sendt en SMS. Indholdet kan kun fremskaffes hvis det er gemt på enten afsender eller modtagers mobiltelefon, eller der er etableret telefonaflytning af politiet.

Den almindelige straffebestemmelse for trusler står i straffelovens § 266.

§ 266:  Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk