Hænger vi som forældre på omkostningerne ved voldssag mod vor søn?

Min søn på 16 og nogle af hans venner kom i slagsmål med et par gutter efter en tur i byen. Vi har fået at vide at de bliver tiltalt efter paragraf 245. Nu er mit spørgsmål at når sagen kommer for retten inden længe skal min søn som sagt betale for sagens omkostninger. 

Hvad koster en retssag?? 

og hvornår skal pengene betales?? 

Min søn går i skole og har ingen job. Kan betalingen udskydes til han får en læreplads eller hænger vi som forældre på at skulle betale for vores søn retssag, hvis han bliver dømt?? 

Hvordan med erstatning til voldsramte for slag i ansigtet og et par beskadigede tænder??

Svar:

Som du beskriver det der skete er det nok "kun" overtrædelse af § 244 i straffeloven. Det skal være ret brutalt før § 245 anvendes - m.m. der har været brugt slagvåben, knive, skydevåben eller tilsvarende. Hvis det var et slagsmål, eller der er øvet gengæld er der en mulighed for at straffen kan nedsættes evt. bortfalde, jf. straffeloven § 248. På grund af din søns lave alder er der måske en mulighed for en betinget dom.

Omkostningerne ved sagen andrager nok 5.000 kr, men hvis sagen tager en hel dag eller mere kan det godt blive mere end det dobbelte. Varigheden afhænger af hvor mange tiltalte der er, og antallet af vidner. Omkostningerne ved sagen er forsvarersalær og vidnegodtgørelser.

Hvis din søn (eller dig som værge) ikke selv vælger en forsvarer, vil retten beskikke en fra en forsvarerliste.

I dommen tages der stilling til, om tiltalte skal betale sagens omkostninger, og hvis han bliver dømt er det normalt også ham der skal betale. Omkostninger betales altid i første omgang af det offentlige.

Det er kun den dømte selv der hæfter for betaling af omkostninger - forældre hæfter ikke.

Der indgås ofte afdragsordninger.

Det er politiet der står for opkrævning af omkostninger.

I dommen kan der tages stilling til erstatningskrav fra forurettede. Ofte kan kravet ikke opgøres størrelsesmæssigt under straffesagen og udskydes så til civilt søgsmål. Der er et nævn der udbetaler erstatning til ofre for forbrydelser, og det er ofte derfra de dømte modtager opkrævninger. Det er kun den dømte selv der hæfter for betalingen - forældre hæfter ikke.

Du og din søn skal have drøftet sagen grundigt med forsvareren inden den skal for i retten.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk