Kan jeg kræve godtgørelse for 380 km kørsel til jobsamtale?

Jeg har gennem tiden været til en del jobsamtaler, mange søgt efter beliggenheden, set som god køretur med familien med benzinudgifterne betalt... 

Jeg har aldrig oplevet IKKE at få kørsel fra hjem og til samtalested betalt efter statens takster (pt. 2,90 kr. pr km.). 

Nu er jeg i den situation at jeg rent faktisk godt kunne tænke mig et jobskifte, jeg søger derfor en stilling i Aalborg og får en indkaldelse til jobsamtale, en lille "sviptur" på 190 km + 190 km retur, altså 380 km... 

Desværre får jeg ikke jobbet, da jeg bliver meddelt det fra firmaet sender jeg dem en opgørelse for min kørsel og beder om at få den honoreret efter statens takster... Svaret fra firmaet er: Det er ikke firmaets politik at betale kørselsgodtgørelse ved ansættelsessamtaler!!!

Mit spørgsmål er derfor: Har jeg et lovkrav på at få honoreret kørsel til jobsamtale, uanset om jeg ville få stillingen eller ej, eller er det op til den enkelte arbejdsgiver at bestemme i hvilke situationer sådanne godtgørelser kan komme på tale???

SVAR:

Der er ikke nogen regel om, at en ansøger skal have dækket sine kørselsudgifter – det er op til den enkelte virksomhed at afgøre.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk