Hvordan beregnes ancienniteten, når ansættelsesforholdet har været afbrudt?

Jeg har følgende spørgsmål til beregning af varslingsfristens længde i henhold til  funktionærloven.

Bliver ansættelsesforholdets længde afbrudt (og dermed varslingsfristen nedsat), såfremt man for samme arbejdsgiver har arbejdet á 2 omgange, dvs. ansættelsesforholdet har været afbrudt i en periode? 

Eller med andre ord: skal ens anciennitet fra første ansættelsesperiode hos arbejdsgiveren tillægges ancienniteten fra en senere ansættelsesperiode hos samme arbejdsgiver?

SVAR:

 Ancienniteten bliver afbrudt og starter forfra, medmindre der indgås anden aftale - hvis der vel at mærke er tale om en reel afbrydelse af ansættelsesforholdet.

 

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk