Er jeg tvunget til at holde ferie under fritstilling?

Er jeg også tvunget til at holde ferien i opsigelsesperioden?

Jeg er de facto fritstillet, men der står intet herom i min opsigelse.

Her er lidt fakta:

Ansat som funktionær pr. 1/4/99, opsagt 28/5/03, 4 mdr opsigelse, sidste løn 30/10/03

Er jeg tvunget til at holde ferie i opsigelsesperioden?

Kan jeg overhovedet nå at holde min ferie, efter de 3mdr varsel?

Kan jeg få udbetalt feriepengene nu?

Svar:

En fritstilling er efter ferielovens regler samtidig et påkrav om at afholde ferie i det omfang det er muligt med respekt af ferielovens varslingsregler. 

Da du har 4 måneders opsigelsesvarsel betyder dette sædvanligvis (afhængig af hvornår du er blevet fritstillet) at al din ferie for optjeningsåret 2002 er afholdt i opsigelsesperioden.

Feriepenge for optjeningsåret 2003 skal derimod indbetales til FerieKonto. Disse feriepenge kan du få udbetalt når du afholder ferie i ferieåret 2004/2005 (dvs. mellem 1.5.2004 og 30.4.2005).

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød