Kan min arbejdstid nedsættes fra 37 til 30 timer med 2 måneders varsel?

Min arbejdsgiver vil med to måneders varsel nedsætte min arbejdstid til 30 timer. Jeg har været ansat i 18 år på fuld tid i samme virksomhed.

Jeg mener, at jeg har 6 mdr. opsigelsesvarsel ifølge funktionærloven, da dette er en væsentlig vilkårsændring, og at den nye 30 timers ordning derfor tidligst kan træde i kraft om 6 måneder. Er dette ikke korrekt?

SVAR:

Jo, det er helt korrekt - medmindre selvfølgelig, at arbejdsgiveren vil betale den samme løn for 30 timer, men det er vist næppe det, der ligger i dit spørgsmål !

Du bør aftale med arbejdsgiveren, at der betales "delvis fratrædelsesgodtgørelse" , svarende til lønnedgangen i 3 måneder, idet du på nuværende tidspunkt har ret til 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse på grund af din anciennitet. Hvis du senere opsiges, vil du have mistet retten til fratrædelsesgodtgørelse af de sidste 7 timer, hvis aftalen ikke indgås nu.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk