Skal efterskolen erstatte min datters bortkomne ur?

Min datter på 17 år går på efterskole. Eleverne laver en øvelse, hvor de skal gå en tur i skoven og komme tilbage efter 1 time. Øvelsen går ud på, at eleverne skal vurdere, hvor lang tid 1 time er uden brug af ur. Læreren indsamler derfor elevernes ure. Eleverne vurderer 1 time forskelligt, og kommer ikke samtidigt tilbage. Læreren overlader urene til en elev, der får til opgave at uddele urene igen. 

Da min datter spørger om sit ur, er det væk, og det kan ikke findes igen. Vi er meget kede af, at det er væk, idet det er en konfirmationsgave. 

Nu vil jeg gerne spørge om, hvem der er ansvarlig for erstatning af uret: skolen, læreren, eleven (som uddeler urene igen) eller os selv, eller et forsikringsselskab ?

SVAR:

Øvelsen blev påbudt af læreren. Der må derfor gælde et almindeligt forvaringsansvar, som jo gælder f. eks. for en flyttemands pligt til at passe på de ting, der er i hans forvaring.

Der gælder hér et såkaldt præsumptionsansvar, som betyder, at der gælder et almindeligt ansvar, men med omvendt bevisbyrde. Det er således skolen der må bevise at uret er bortkommet under omstændigheder, der ikke kan bebrejdes læreren/skolen, ellers er skolen ansvarlig.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød