Må kommunen erklære mig rask, når min læge har erklæret, at jeg fortsat er syg?

Jeg er sygemeldt af lægen. Jeg får stærk medicin.  Min læge har i en status attest til kommunen skrevet at jeg skal sygemeldes i yderligere 3 mdr. Men nu har kommunen besluttet at stoppe mine sygedagpenge, da de vurderer at jeg er rask. Dette
er selv om min læge mener det modsatte og at min medicin alene gør at jeg ikke kan passe et arbejde ifølge lægen. Min læge mener, at det kommunen gør er ulovligt og jeg bør få en advokat.

Jeg har skrevet en klage til kommunen hvorefter de blot skriver tilbage at de stadig agter at stoppe sygedagpengene 8 dage efter modtagelse af brevet. 

Har kommunen ret til at stoppe dagpengene, når de ikke har andre udtalelser end fra min læge, som mener det stik modsatte af dem ?

Svar:

Der skal ikke herske tvivl om, at forvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt man er berettiget til dagpenge. Det er ikke en læges beslutningskompetence. Lægen udtaler sig alene vejledende. Det samme gælder kommunens lægekonsulent. Jeg vil formode, at lægekonsulenten har set på sagen og dermed været uenig med din læge om, hvorvidt du var fuld
uarbejdsdygtig p.g.a. sygdom.

Jeg synes derfor du skal bede om aktindsigt i samtlige akter i din dagpengesag. Du kan hermed se om kommunens lægekonsulent har udtalt sig.

En klage har ikke opsættende virkning. Det vil sige at kommunens afgørelse står ved magt indtil nævnet har behandlet sagen og eventuelt omgjort kommunens afgørelse.

Jeg kan ikke rigtig se, ud fra det du skriver, om du har modtaget en skriftlig afgørelse.

Har du modtaget en skriftlig afgørelse med klagevejledning, er kommunen forpligtet til at genvurdere din sag før sagen oversendes til Det Sociale Nævn til behandling. Hvis du ikke har modtaget en skriftlig afgørelse, så bed om en sådan.

Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde