Kan arbejdsgiver fjerne vores pensionsordning?

Jeg er på en arbejdsplads, hvor der er en pensionsordning.

Denne ordning overvejer vores arbejdsgiver nu at fjerne, da der generelt er nogen utilfredshed omkring denne.

Arbejdsgiveren er ikke underlagt nogen overenskomst og mener derfor, at ordningen skal ses som en "gave".

Mine spørgsmål:

- Kan denne fjernes uden videre??

- Kan arbejdsgiver selv bestemme sin andel af pensionsbidraget??

- Er der, som han siger: tale om en "gave", der kan ændres efter arbejdsgivers ønske? I så fald- skal han så give et varsel?

- Vores løn er i øjeblikket kr. 25.000/mdr.+ provision, men arbejdsgiver ønsker kun at beregne pensionsbidraget efter kr. 22.000/mdr.+ provision, som var vores tidligere løn - kan han det?

SVAR:

En lønandel er aldrig en gave. Udgangspunktet er, at der er tale om betaling for en arbejdsydelse. Hvis ordningen skal fjernes eller ændres, således at vilkårene bliver forringet, skal det ske med det gældende opsigelsesvarsel.

Hvis der ikke er nogen overenskomst, kan parterne frit aftale, hvem der skal betale hvor meget til en pensionsordning.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk