Bliver prøvetiden forlænget, når der afholdes ferie i prøvetiden?

Hvis man afholder ferie indenfor de 3 måneders prøvetid, bliver prøvetiden så forlænget?

Hvis man skal opsiges, hvornår skal opsigelsen så varsles, og må man give den i ferien?

Svar:
 

Prøvetiden forlænges ikke, hvis du afholder ferie i prøvetiden. Opsigelsen skal fra arbejdsgiveren side varsles med et varsel på minimum 14 dage således, at man kan nå at fratræde inden man samlet har været ansat 3 måneder. Det betyder i praksis, at prøvetidsopsigelser fra arbejdsgiverens side skal meddeles senest efter 2 ½ måneds ansættelse.

Opsigelsen kan godt afgives under ferie.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød