Kan arbejdsgiver kræve, at ferien afholdes i opsigelsesperioden?

Når arbejdsgiver opsiger funktionær, kan han forlange resterende ferie afholdt i opsigelsesperioden!

Når funktionær opsiger korrekt med en måneds varsel, kan han så forlange at holde ikke afholdt ferie i opsigelsesperioden, således at han kan ikke behøver at være i firmaet i opsigelsesperioden!

SVAR:

Arbejdsgiveren kan kun forlange det, hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder (gælder dog kun hovedferien) og hvis han kan nå at varsle det med henholdsvis 3 måneders varsel for så vidt angår hovedferien og 1 måneds varsel for så vidt angår restferien.

Funktionæren kan ikke forlange at holde ferie, hvis det ikke er aftalt på forhånd eller varslet af arbejdsgiveren.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk