Må arbejdsgiver inddrage planlagt ferie?

Jeg er ansat i EDB- branchen under Funktionær loven:

Jeg skal bare lige høre jer i hvilket omfang min arbejdsgiver har til at inddrage allerede planlagt ferie ?

Svar:
 

Det antages, at en arbejdsgiver i tilfælde af helt ekstraordinære og upåregnelige driftsmæssige forhold, som nødvendiggør annullation af en planlagt ferie, vil kunne udskyde den planlagte ferie, forinden den er påbegyndt, men derimod ikke vil kunne indkalde en ansat fra en allerede påbegyndt ferie. 

Såfremt ferien udskydes er arbejdsgiveren forpligtet til at erstatte den ansattes tab herved, typisk transport, annullation af rejser mv.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød