Kan jeg opsiges som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem?

Jeg er blevet opsagt. Jeg har været i virksomheden i over 15 år - heraf de seneste 5 desuden været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Jeg er blevet opsagt med samme begrundelse som alle mine kolleger i denne "runde" - nemlig "som led i drifts- og omkostningstilpasning". Jeg er opsagt med 6 mdrs opsigelsesperiode - og 2 mdrs løn i fratrædelsesgodtgørelse.

Kan et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem blot opsiges?

Svar:
 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er undergivet samme beskyttelse mod opsigelse som tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Dette indebærer, at opsigelse kun kan finde sted hvis der foreligger "tvingende årsager", hvorfor de pågældende nyder en større beskyttelse mod opsigelse end øvrige ansatte - uopsigelig er man dog ikke. 

På den beskrivelse du giver af situationen er det ikke muligt at tage stilling til om der foreligger "tvingende årsager" og om opsigelse derfor er mulig, men det er sædvanligvis svært for arbejdsgiveren at opsige personkredsen med den nævnte beskyttelse.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød