Hvad er konsekvenserne, hvis min 15-årige søn kører knallert?

Jeg har en dreng på 15 år. Han har plaget mig ja, jeg ved ikke hvad hvor mange gange om at få lov til at købe en knallert og køre på den på offentlig vej. Jeg har gang på gang sagt til ham det er ulovligt.

Jeg mener at konsekvensen i tilfælde, at han kommer til at køre andre ned, betaler forsikringsselskabet i første omgang. Når så han begynder at have en indkomst vil man modregne i hans løn indtil skaden er betalt. Har jeg ikke ret i det?

Er reglerne ikke sådan, at hvis man kører på knallert, kan man risikere at få udsat sit kørekort til knallert?

Jeg vil gerne om Familieadvokaten kan give nogle klare og præcise retningslinier om konsekvenserne for at køre på knallert, når man er 15 år.

Svar:

Du må ikke lade din søn køre på knallert før han er fyldt 16 år og har bestået "knallertprøven".

Der skal desuden være tegnet en ansvarsforsikring og knallerten skal være lovlig.

Hvis disse ting ikke er overholdt, kan din søn komme til selv at hæfte for erstatninger, der der måtte blive krævet, og det kan være helt ødelæggende for et ungt menneske.

Der sker kun lønindeholdelse for bøder m.v., og ikke for erstatningskrav.

Knallertbevis har man krav på at få udstedt, når man er fyldt 16 år og har bestået "knallertprøven".

Det er ikke noget kørekort men et uddannelsesbevis.

Man kan ikke miste retten til knallertbevis, selv om man kører før man er fyldt 16 år.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk