Hvad er straffen for at køre på motorcykel uden kørekort?

Hvis man kører på en motorcykel uden kørekort, hvad vil en eventuel straf typisk lyde på?

Svar:

Hvis man kører motorcykel uden kørekort hertil, er straffen 1. gang bøde 5.000 kr. stigende til 10.000 kr. 4. gang, og 5. gang er straffen 7 dages fængsel.  

Hvis man har kørekort til bil, er bøden lavere.

Der kan være formildende omstændigheder - så er bøden det halve.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk