Hvor mange gange kan min vikaransættelse forlænges?

Da jeg i øjeblikket er ansat som assistentvikar, er jeg interesseret i at vide, hvilke regler der gælder for den form for ansættelse. 

Jeg har været ansat siden maj 2002 og har fået min ansættelse forlænget 2 gange med henholdsvis 2 måneder og 6 måneder. Mit spørgsmål er nu: Hvor mange gange kan et vikaransættelsesforhold forlænges med et givent antal måneder, før ansættelsen må betragtes som en fast stilling ? 

Flere har fortalt mig, at 3. gang skal man fastansættes, men i hvilken lov står det, og er der hold i påstanden ?

Svar:
 

Der findes ingen fast regel om, at en tidsbegrænset ansættelse er overgået til fastansættelse, når den forlænges 1, 2 eller 3 gange, men domstolene er meget opmærksomme på, om der ikke er tale om forsøg på omgåelse af funktionærlovens opsigelsesvarsler. 

Hvis din ansættelse på ny forlænges, er der for arbejdsgiveren en ganske åbenbar risiko for, at domstolene kommer frem til, at du ”er overgået til fastansættelse” og dermed berettiget til sædvanlig opsigelsesvarsel for din samlede ansættelsesperiode.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød