Hvor lang tid før fødslen kan jeg gå på barselsorlov?

Hvor lang tid før fødselstidspunkt har man ret til at gå fra (stoppe med at arbejde)?

Er det kun de første tre måneder man kan få fuld løn?

Jeg har været ansat under funktionærloven i 6 måneder.

SVAR:

Barselsorloven anses for påbegyndt 4 uger før forventet fødsel, såfremt man er uarbejdsdygtig på grund af graviditet. Såfremt man før 4 ugers perioden bliver uarbejdsdygtig, p.g.a. en sygeligt forløbende graviditet, eller på
grund af arbejdet særlige karakter ikke kan arbejde uden skade for sit eget eller fostrets helbred, udbetales fuld løn indtil barselsorlovens begyndelse.

Man har ikke efter funktionærloven ret til fuld løn i barselsperioden. Kun halv løn fra barselsorlovens begyndelse til 14 uger efter fødslen. Den halve løn kan dog af kommunen suppleres op til dagpengemaksimum, hvis ens halve
løn er mindre end dette.

Der kan efter kollektive overenskomster være vilkår, der stiller lønmodtageren bedre end ovenstående.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde