Kan jeg miste min elevplads, hvis jeg bliver gravid?

Jeg er i øjeblikket ved at søge en elevplads.

Hvis jeg bliver ansat som elev, og derefter bliver gravid efter et par måneder, kan arbejdsgiveren så fyre mig???

Kan jeg uden videre vende tilbage til elevpladsen efter barselsorlov???

Har arbejdsgiver ret til at spørge om mine planer og evt. graviditet???

Svar:

Du må hverken spørges om graviditetsplaner, opsiges på grund af graviditet eller på anden måde forskelsbehandles i forhold til en mandlig medarbejder. Det vil være i strid med ligebehandlingsloven og medføre, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse til dig. Efter endt barsel skal du vende tilbage til det samme arbejde.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød