Kan vi få folkepensionen udbetalt på New Zealand?
 

Min mand og jeg bor på New Zealand og har boet her i 3 år. Før det har vi boet hele vores liv i Danmark.

Min mand er nu 53 år gammel, og da vi er meget glade for New Zealand overvejer vi at blive boende hernede - også efter vores pensionsalder. (Vi er selvstændige)

Kan vi få vores danske folkepension udbetalt i New Zealand eller bliver vi nødt til at flytte tilbage til Danmark/Europa?

Svar:
 

I kan godt få den danske folkepension udbetalt på New Zealand, selv om I bor der. Så længe I opfylder betingelsen i pensionslovens § 3. stk.2. 

§ 3, stk. 1. Retten til pension er betinget af, at modtageren har fast bopæl her i riget eller hyre på dansk skib.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke personer med dansk indfødsret, som er fyldt 65 år, og som har haft fast bopæl her i riget i mindst 30 år mellem det fyldte 15. og folkepensionsalderen.

 

Man kan dog kun få folkepensionens grundbeløb, når man bor i udlandet.  Der gælder ikke specielle undtagelser, når man bor på New Zealand.

 

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus