Må kommunen modregne børnebidrag i min lillebrors kontanthjælp?

Min lillebror er på kontanthjælp og er i aktivering. Han skal betale børnebidrag for 2 børn. Kan kommunen modregne børnebidragene i kontanthjælpen? 

Han får ca. 10.000 før skat, og 7.400 efter skat. Har husleje på 4.200, samt forsikringer, fagforening, A-kasse, benzin til knallert - altså almindelige udgifter. Har ca. 700 kr. tilbage, når disse udgifter samt børnebidrag er betalt.

Så vidt jeg ved, kan/skal kommunen lægge ud for børnebidragene, når kontanthjælpsmodtageren ikke er i stand til at kunne betale, og det kan man vel ikke mene, at han kan ud fra ovenstående budget? 

Hvilke lovparagraffer kan der henvises til?

SVAR:

Kommunen har ret til, når den udbetaler børnebidraget forskudsvis, at inddrive bidragene. Det med at kommunen forskudsvis udlægger bidragene betyder jo bare, at så skal moderen ikke selv kræve bidragene ind hos faderen. Kommunen har så til gengæld vide muligheder for at kræve bidragene ind hos faderen. Det følger af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 18 og lov om inddrivelse af underholdsbidrag § 5.

Kommunen kan ikke blot modregne børnebidragene i din lillebrors kontanthjælp. Der skal ifølge retspraksis foretages en vurdering af, hvorvidt skyldneren har det nødvendige rådighedsbeløb til underhold. Det vil sige, at der skal foretages en individuel konkret vurdering af de økonomiske forhold, herunder om hans udgifter kan godkendes. Rådighedsbeløbet skal udgøre mindst ca. 3.000 kr. om måneden, når skat, husleje og andre rimelige faste udgifter er betalt. Så jeg synes, at din bror skal bede om en skriftlig afgørelse og om nødvendigt påklage denne.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde