Er et blåt øje bevis nok til at jeg bliver dømt for vold?

Jeg er i den lidt uheldige situation at været sigtet for at give forurettede (tidligere kæreste under skænderi) et blåt øje (knytnæveslag).

Jeg har nægtet mig skyldig og forklaret at jeg ikke har givet personen et knytnæveslag, et blåt øje (hvilke jeg ikke har). Jeg har også forklaret politiet, at jeg ikke så noget blåt øje eller andre usædvanlige ting på forurettede på "gerningstidspunktet". Kort efter "gerningstidspunktet" efter at forurettede havde tilkaldt politiet og jeg var væk konstaterede politiet og senere sygehuset et stort blåt øje. 

Jeg tror at forurettede har fået det blå øje på anden vis på et tidspunkt efter jeg var der og til politiet ankom, måske ved at falde etc. Politiet har sagt til mig at der bliver en sag og de er rimelig sikre på dom efter § 244. 

Mit spørgsmål er så om det blå øje er bevis nok til at dømme mig? o

og hvis jeg bliver dømt hvor lang fængselsstraf får jeg da?

Svar:

Et blåt øje er ikke i sig selv nok til domfældelse, men en lægeerklæring kombineret med forurettedes forklaring, din forklaring eventuelt andre oplysninger kan føre til domfældelse i nogen tilfælde i andre ikke. Det afhænger helt af de konkrete omstændigheder: Hvad politibetjenten mener er ikke afgørende.

Ved en dom for vold efter straffelovens § 244 er udgangspunktet i "samlivsforhold" en bødestraf, når der er tale om skænderi og alene et blåt øje.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern - Tarm