Hvordan kan min søn få sine feriepenge?

Min søn har ikke fået sine feriepenge vedr. år 2001.

Arbejdsdirektoratet har meldt arbejdsgiver til politiet. Det kan være en meget langtrukket procedure.

Kan man via en advokat få det til at gå hurtigere?

Kan min søn på 24 år, der har en indtjening årligt på 195.000, få fri proces?

Svar:
 

Du har ret i, at anmeldelse til politiet er en langvarig affære, der tilmed oftest ikke har det ønskede resultat, nemlig at feriepengene bliver indbetalt. 

Din søn bør i stedet straks kontakte advokat, så denne kan bistå med det videre sagsforløb, herunder om nødvendigt udtage stævning eller evt.. indgive konkursbegæring. 

Forholder din søn sig passiv, er der desværre risiko for, at kravet ikke vil blive udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond, såfremt arbejdsgiveren ikke kan betale feriepengene.

Din søn bør kunne få fri proces til et sagsanlæg.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød