Hvornår kan der ske ransagning?

Jeg har læst at hjemmet er ukrænkeligt. Der kan dog skaffes adgang ved hjælp af dommererkendelse.
Mit spørgsmål lyder da:

Hvor meget skal der til, før en dommererkendelse kan blive udskrevet for at få adgang til et privat hjem.

Jeg har engang læst at for at kunne skaffe sig adgang til det private hjem, skulle den kriminalitet man var mistænkt for, kunne give en op til 5 års i fængsel, før en dommererkendelse ville blive udskrevet.

Svar:

Det er rigtigt at hjemmet er ukrænkeligt, men efter retsplejeloven kan der foretages ransagning.

Som hovedregel skal den forbrydelse sagen vedrører kunne medføre frihedsstraf. Hvis man er sigtet, er det dog nok, at der er påviselig grund til at ransage eller at spor eller genstande kan forsvinde, hvis der ikke ransages.

Som hovedregel må ransagning kun ske efter dommerkendelse. Hvis øjemedet vil forspildes ved at afvente dommerkendelse, må ransagning foretages uden. I så fald skal sagen dog indbringes for retten inden 24 timer, hvis der anmodes herom.

Der er mange detailregler om ransagning. Se retsplejeloven kapitel 73, §§ 793-800.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk