Er det korrekt, at min mand ikke kan få erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste?

Det undrer mig gevaldigt, at min mand ikke på nogen måde kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte.

Min mand har haft et voldsomt uheld på sin arbejdsplads, han har til nu gået sygemeldt i  2 1/2 måned - med lidt held kommer han i arbejde i næste måned - altså mister vi et sted mellem 12 og 20.000 kr., men et hændeligt uheld, fald fra en lastbil, er ikke nogens skyld - og der ydes derfor ingen erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Er det korrekt opfattet ?

SVAR:

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte ydes kun, hvis der er en ansvarlig skadevolder - dvs. en der kan bebrejdes skaden - hér arbejdsgiver. 

Hvis skaden er hændelig, er der derfor ikke krav på de nævnte poster. Bemærk dog at man ser meget strengt på arbejdsgiverens forpligtelser til sikring af sikkerhed af arbejdet.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød