Har jeg ret til kompensation, når min løn i 2002  var højere end min løn under ferie i 2003?

Jeg har i 2002 ændret jobfunktion på min arbejdsplads og er således gået ned i løn fra og med august måned. 

Mit spørgsmål er så om der findes regler for kompensation, idet jeg jo har optjent ferie til en højere løn, men afholder ferie med en lavere løn.

Jeg får fast månedsløn, som er bagudbetalt.

Jeg har ferie med løn.

SVAR:

Hvis arbejdstiden/arbejdsomfanget på ferietidspunktet afviger mere end 20% fra arbejdstiden/arbejdsomfanget på optjeningstidspunktet, har du ret til at forlange, at lønnen under ferie skal fastsættes på baggrund af lønnen på optjeningstidspunktet.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk