Kan min kones afspadseringstimer kræves udbetalt kontant?

Min ægtefælle er kommunalt ansat. I det sidste arbejdsforhold gik hun på barsels- og efterfølgende orlov. På "fratrædelsestidspunktet" havde hun cirka 30 timer i "overskud" på afspadseringskontoen.

Under børnepasningsorloven søgte hun og fik nyt arbejde - indefor samme fagområde (samme overenskomst) og samme arbejdsgiver - .... Kommune.

Hun mener sig berettiget til at få udbetalt penge for de 30 timer på afspadseringskontoen. Kommunen hævder, at der ikke er nogen garanti for dette, og at det er helt op til hendes tidligere arbejdsgiver i institutionen at afgøre dette.

Kan det være rigtigt?

SVAR:

Umiddelbart lyder det forkert, at det er op til din kones tidligere chef - lederen af institutionen - at afgøre, om overarbejdet skal betales eller ej. Til gengæld kan det udmærket tænkes, at det er op til hendes egentlige arbejdsgiver - dvs. kommunen - at vælge, om kontoen skal overtages af den nye institution, eller om betalingen for de 30 timer skal udbetales. Nemlig hvis din kone er ansat ved kommunen med et angivet "nuværende tjenestested", fx på linje med kommunale folkeskolelærere.

Hvis din kone er omfattet af en overenskomst, kan hun prøve at læse i den. Der er en del overenskomster, som indeholder regler om betaling for overarbejde, som ikke er afspadseret inden for 3 eller 6 måneder.

Men ellers er hele dette område ikke reguleret i dansk lovgivning, og derfor kan vi ikke give et konkret svar på dit spørgsmål. Det vil afhænge af en række faktorer, fx hvad der er sædvane på området, og om de opsparede timer skyldes beordret overarbejde.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund