Laserafspiller beskadiget under transport

29-08-95

Vedr. krav om erstatning fra anden person:

Jeg skriver til Dem, fordi jeg ved salg i "Den Blå Avis", er blevet mødt med et erstatningskrav fra en køber. Sagen er som følger:

16-03-95:

Efter at have annonceret med en brugt laserdisk-afspiller i "Den Blå Avis" igennem et stykke tid, bliver jeg kontaktet af en mulig køber. Prisen var sat til kr. 3500,-, men han virker interesseret og får forhandlet sig frem til en pris på kr. 3200,-, mod at han betaler porto. På MIN opfordring indvilliger han i at, pakken skal sendes som forsigtigpakke med postvæsenet. Samlet pris inkl. porto kr. 3328,-. Efter at have kontrolleret at afspilleren virker, pakkes denne - forsvarligt - i en pose og derefter i en tilfældig stor papkasse m. flamingo-stykker og fragtes til postvæsenet..

19-03-95

Nogle dage efter at han har modtaget pakken, kontakter han mig og beklager sig over, at afspilleren tilsyneladende ikke virker. Og da det ikke er mig muligt at hjælpe ham over telefonen, vælger han derfor - på eget initiativ - at aflevere afspilleren til reparation, ved en autoriseret forhandler.

21-03-95
Efter at have konsulteret det lokale posthus, bliver det mig oplyst, at en skadesanmeldelse og et eventuelt erstatningskrav skal anmeldes på modtagerens posthus, umiddelbart efter modtagelsen. Og at man ved anmeldelsen skal forevise såvel varen som emballagen den er blevet sendt i. Jeg kontakter derfor køberen og informerer ham om min nyindvundne viden og opfordrer ham til at opsøge sit posthus.

28-08-95

Køberen kontakter mig igen (efter at have talt med en jurist), men denne gang med et ønske om at få tilbagebetalt det fulde beløb, mod at jeg skal tage den defekte afspiller tilbage. Ved samme lejlighed oplyser han mig, at han endnu ikke har anmeldt skaden til postvæsenet. Istedet valgte han - som tidligere nævnt - at aflevere afspilleren til reparation. Efter 5 måneder bliver han kontaktet af reparatøren og oplyst, at en mulig reparation vil koste ca. kr. 3000,-. Køberen vælger ikke at få afspilleren repareret, men da han kommer for at afhente denne viser det sig, at reparatøren har smidt emballagen ud. Så nu er det slet ikke muligt, at rejse erstatning overfor postvæsenet.

Jeg ved ikke hvordan jeg skal forholde mig til hans erstatningskrav. Men jeg føler ikke, at ansvaret ligger hos mig. Da jeg mener at have taget alle forholdsregler (emballage + forsigtig forsendelse) for at pakken skulle komme ubeskadiget frem. Sagen havde unægtelig set anderledes ud, hvis bare han havde anmeldt skaden ved modtagelsen.

Jeg håber, at De kan hjælpe mig, da jeg ikke har den fjerneste Id\xE9 om hvad jeg nu skal gøre.

De venligste hilsener og på forhånd tak:

Michael P.

 

Svar

Efter købelovens § 17 bærer du som sælger risikoen for det solgte, indtil levring har fundet sted. Hovedreglen er ifølge § 10, at levering er sket, når du har overgivet det solgte til en fragtfører, det vil i dette tilfælde sige postvæsenet. Det er herefter ikke din risiko, at afspilleren beskadiges under transporten, forudsat at du har emballeret afspilleren forsvarligt. Køberen må selv søge at få erstatning fra postvæsenet, hvilket i øvrigt nok er yderst vanskeligt.

Jeg kan ikke vide, hvad I har aftalt omkring forsendelsen, og kan dermed ikke ud fra de givne oplysninger bedømme, om du med rette kan påberåbe dig reglerne i købelovens §§ 10 og 17.

Hvis der er tale om et såkaldt forbrugerkøb, bærer sælger altid forsendelsesrisikoen, men da jeg går ud fra, at du ikke har solgt afspilleren som et led i dit erhverv, er der ikke tale om et forbrugerkøb.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.