Kan jeg få dansk folkepension, når jeg har boet i New Zealand de sidste 39 år?

Mine forældre emigrerede til New Zealand i 1953, da jeg var 14 år gammel.

Jeg er stadig dansk statsborger.

Jeg vil gerne vide, om jeg kan få folkepension fra Danmark

Merry Christmas

Svar:

Selvom du er dansk statsborger, har du ikke ret til pension fra Danmark, da du ikke opfylder nogle af betingelserne om optjening. Du skal som minimum have opholdt dig her i Danmark et antal år mellem det fyldte 15. og det
fyldte 65. år. Endvidere skal du have ophold her i landet i mindst 3 år umiddelbart før det tidspunkt, hvorfra pensionen i givet fald skulle ydes.

Du kan læse mere om reglerne på Socialministeriets hjemmeside:

Ellers er det Den Sociale Sikringsstyrelse, der administrerer pensioner til udlændinge mv. Adressen er Landemærket 11, DK-1119 København K. Mailadresse er  dss@dss.dk og styrelsen har også en hjemmeside: www.dss.dk

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde